HomeHAR DU LYST TIL Å PÅVIRKE HELSE-NORGE OG
GI RULLSTOLBRUKERE EN BEDRE HVERDAG?


Vi søker etter medarbeidere innen følgende stillinger som vil være sentrale i å utvikle det norske markedet for avanserte komfort rullestoler og sittesystemer:

  • Selger Norge med arbeidsområde Østlandet >>>
  • Fagkonsulent / rådgiver med arbeidsområde Østlandet >>>
  • Medarbeider med kombinert stilling kundeservice og lager >>>
  • Tekniker med fagbrev innen mekaniske fag >>>

 
HELSEMINISTEREN BESØKER NETTI BY ALU REHAB 

Vi har hatt gleden av å ha helseminister Bent Høie og Klepp ordfører Ane Mari B. Nese på besøk hos Netti by Alu Rehab sitt hovedkontor på Klepp.


Ministeren var imponert over at en bedrift fra Klepp blant annet kan lansere rullestoler med ny teknologi i Japan. Han kunne også, med glimt i øyet, love minst 40 prosent vekst for produkter og tjenester i helsesektoren i løpet av de neste 25 årene, og dermed lyse utsikter for Netti komfort rullestoler. Veksten begrunnes med over 20 prosent befolkningsøkning og økt behov for produkter og tjenester i forbindelse med endringen i alderssammensetningen i Norge. Men uansett hvordan vi snur og vender på det: Dagens velferdsmodell må endres for å kunne dekke morgendagens omsorgsbehov. En av utfordringene for endringsarbeidet er at NAV har blitt en innkjøpsgigant for kjøp av hjelpemidler innen helse og omsorg. Store, rigide anbud og innkjøpskontrakter byr på utfordringer med tanke på innovasjon, ny teknologi og alternative måter å organisere omsorgstjenester og hjelpemidler.

Se link til oppslag i Jærbladet, 3. juli 2015 

 SEMINARER OM DET SKANDINAVISKE
KOMFORT RULLESTOLKONSEPTET I SØR KOREA

Den norske ambassaden i Seoul, Sør Korea, fasiliterte seminarer om det Skandinaviske komfort rullestol konseptet ved fire av de ledende sykehusene og rehabiliteringssentrene i Seoul og Changwon i juni: Heeyeon Hospital, National Rehabilitation Center, the National Rehabilitation Center(NRC) og Severance Rehabilitation Hospital.
Bart Van der Heyden, sitte-ekspert I Europa og USA, gjennomførte seminarene. Van der Heyden fokuserte på komfort rullestolkonseptet og kliniske fordeler ved å bruke komfort rullestoler i sine seminarer. Hans-Øyvind Sagen, direktør salg og forretningsutvikling ved Netti by Alu Rehab, viste hvordan Netti komfort rullestolene kan bli tilpasset for relevante brukere i henhold til komfort rullestol konseptet.


 

Besøk ved Heeyeon Hospital / Aged Care Center i Changwon, South Korea
BEVEGELSESFRIHET GIR ØKT LIVSKVALITET

Med en standard rullestol kan det være vanskelig å tilby brukere med et ufrivilling beveglsesmønster (spastisitet) en god sittestilling over tid, men med det patenterte Netti Dynamic System blir brukeren ført tilbake til den opprinnelige sittestilling, etter ekstensjonen >>>>

 


OPTIMAL SITTE KOMFORT

Bruk Alu Rehabs 7 universelle prinsipper når du skal vurdere hvordan du oppnår den optimale sittekomfort. De 7 prinsippene er hver for seg helt nødvendige byggeklosser for å oppnå en god sittestilling. Hvis man unnlater å ta hensyn til ett av punktene, kan man skape potensielle problemer for brukeren.

Tenk på følgende >>>

Eller se video her:

 


Netti Dynamic System_web logo              
Alu Rehab AS - Bedriftsveien 23 - 4353 Klepp stasjon - NORWAY - Tel (+47) 51 78 62 20 - post@My-Netti.com