Kvalitetssystem

Alu Rehab konsernet arbeider etter et veldefinert kvalitetssystem for å skape løpende innovasjon og forbedring, og er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 13485 for medisinsk utstyr. Alle våre rullestoler er CE godkjente. Våre nøkkelord er kvalitet og service. Alle avdelinger i Alu Rehab har fokus på disse nøkkelordene, fra produksjon til våre konsulenter og medarbeidere på kundeservice, regnskap og lager. På denne måten kan vi dokumentere en meget høy leveringssikkerhet.

Alu Rehab AS - Bedriftsveien 23 - 4353 Klepp stasjon - Tel (+47) 51 78 62 20  post@My-Netti.com