How to take measurement

Searching for the right wheelchair to be used with the needed accessories? - take a look here >>>VELG DEN RETTE

KOMFORT RULLESTOLEN

 

Sykdommer og lidelser

Det er viktig å velge en rullestol som på best mulig måte oppfyller den enkelte brukers behov for riktig posisjonering og variasjon. Rett rullestol, riktig innstilling og variasjon kan gi en vesentlig positiv effekt på hvor lang tid brukeren kan sitte komfortabelt i rullestolen uten å måtte reposisjoneres, samt å redusere smertefølelse. Bruk oversikten over sykdommer og lidelser som veiledning til å velge riktig rullestol.

             

 XL users

 

Power wheelchairs    
 Redusert mobilitet/

 alderdomssvekkelser

 Kognitive forstyrrelser etter

 hjerneskade

 Lidelser pga. demens

 Lammelser

 høyre/venstre side

 Multippel sklerose

 ALS

 Korea Huntington

 Bariatri og tilknyttede

 lidelser

 Cerebral parese

 Skallstøp sete er

 nødvendig

 Tiltakende spastiske

 mønstre

 Tetraplegi

 Paraplegi

 Behov for å plassere

 medisinsk utstyr

 Behov for å plassere

 medisinsk utstyr

 Svært høy bruker

 (> 195 cm)

 Svært kortvokst bruker

 (< 150 cm)Alu Rehab AS - Bedriftsveien 23 - 4353 Klepp stasjon - Tel (+47) 51 78 62 20  post@My-Netti.com