Best practice for at oppnå optimale rullestol-løsninger for brukerne


Våre produkter og løsninger baserer seg på internasjonale anerkjente “Best Practise” prinsipper.
Netti by Alu Rehab kan bidra med utprøvninger og koordinere opplæring i ulike fagområder innen sitteproblematikk, eller spesifikke produktløsninger.

Vi tilbyr både personlig veiledning og kurs med basisopplæring. Dette gjelder spesielt Netti Dynamic System, E-move og ulike løsninger knyttet til kompleks sitteproblematikk – eller grunnopplæring for aktuelle produkter.

“5 evalueringssteg for sitting" er en systematisk tilnærming med “Mind Maps” og sjekklister for å utvikle
optimale sitteløsninger. Undervisningen foregår gjerne på engelsk, men kan tilpasses til norsk eller andre
språk.5 EVALUERINGSSTEG FOR SITTING


Steg 1
Forstå den posturale innflytelsen

Steg 2
Vurder og observer for å forstå rullestolbrukerens muligheter

Steg 3
Sett mål for sitteintervensjonen og bestem strategier

Steg 4
Lag en sitteløsning for å passe rundt rullestolbrukeren

Steg 5

Evaluer resultatet: vurder om sitteintervensjonen og strategiene ble oppnådd
 

Netti by Alu Rehab gjennomfører også klinisk testing for et bredt spekter av produktene sammen med
brukere og fagpersonell. Dette sikrer oss systematisk tilbakemelding om hvordan produktene best mulig kan tilpasses ulike diagnoser. Det gjelder produktene Netti Dynamic System, Netti III, Netti 4U produktene, Netti Vision and Netti Mini. Våre kliniske tester har så langt blitt gjennomført i Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Kina, Sør Korea og Japan.

Den kliniske test protokollen og undervisningsopplegget omkring tilnærmingen «5 seating steps» har blitt
utviklet av Bart Van der Heyden. Han er fysioterapeut og en internasjonalt anerkjent, uavhengig spesialist
innen forebygging av sittesår samt utvikling av sitteløsninger for rullestolbrukere. Mer informasjon om Bart
Van der Heyden: www.super-seating.com.

Klinisk testprotokoll-prosedyren består av 10 sider og er enkel å bruke for fagpersonell som ønsker å utforske sitteløsningene mer. Kontakt oss hvis du vil vite mer.


Alu Rehab AS - Bedriftsveien 23 - 4353 Klepp stasjon - Tel (+47) 51 78 62 20  post@My-Netti.com