Gode råd for å forebygge trykksår

Trykksår

Trykksår er en smertefull tilstand som hvert år rammer mange mennesker, spesielt den eldre delen av befolkningen. Dette skyldes primært at de har fått sin bevegelsesevne innskrenket. Rullestolbrukere er således svært utsatt og det er de vi skal konsentrere oss om på de følgende sider. Faktorer som forårsaker trykksår kan vi dele inn i indre og ytre, men det er ofte en kombinasjon av begge når ett trykksår oppstår. Med økt fokus på og kompetanse om trykksår, håper vi at antall trykksår reduseres.

Trykksår kan oppstå på alle deler av kroppen, men det er noen steder som er mer utsatt. Benete strukturer, det vil si steder på kroppen hvor det er lite fettvev mellom skjelettet og huden, er områder med høy risiko. Følgende områder er av erfaring mest utsatt for trykksår: 

 • Setet - sitteknutene
 • Yttersiden av hoften
 • Korsbenet
 • Halebenet
 • Hælene
 • Bakhodet og ørene
 • Skulderbladene
 • Albuene

Trykkfordeling

For å redusere trykk og forebygge trykksår er det viktig at man minimerer trykket på de utsatte punktene. For en rullestolbruker er spesielt sitteknutene utsatt.br />

Viktig å tenke på

 • Vektfordeling over så stort område som mulig
 • Utsatte fremspring må ha god avlastning – spesielt sitteknuter
 • Redusere skjevheter
Det er svært viktig at bruker får anledning til å synke inn i puten. Den må derfor ha en viss mykhet og høyde slik at sitteknutene kan synke inn, samt at det alltid er avlastende materiale under dem. Dette har vi tatt hensyn til og alle våre sitteputer har derfor en høyde på 8 cm eller mer og har høy bæreevne.

Varme/fuktighet

Etterstrebelse av normal temperatur og fuktighet mot brukerens hud (mikroklimakontroll) reduserer faren for trykksår. For brukere som sitter passivt over lengre tid og ikke har mulighet for stillingsendring, er det svært viktig at tekstiler som benyttes nær kroppen gir mulighet for utluftning. Med økt ventilasjon beholder huden sin elastisitet og motstandskraft og brukeren kan sitte tørt og behagelig.
Studier foretatt i regi av EPUAP (European Pressure Ulcers Advisory Panel) konkluderer med at hudens egenskaper opprettholdes best mellom 28-32°C. Allerede ved 35°C blir hudens motstandsdyktighet mot ytre påkjenninger som trykk svekket, og faren for utvikling av trykksår øker.

Viktig å tenke på

 • Inkontinens – inkontinenstrekk / kladder (oftest er disse lite pustende og lagrer varme og fuktighet) .
 • Yttertekstil sittesystem – bruk tekstiler som puster
 • Bekledning – IKKE bruk bomull da dette puster generelt dårlig
 • Variasjon / stillingsendring (opprett rutiner)
Våre yttertrekk er konstruert av tekstiler med stor grad av ventilasjon og pustende egenskaper. Som standard benytter vi et 3D tekstil av 100 prosent polyester.

I våre Temp °C & ClimaTherm produkter er de mikroklimatiske egenskapene forsterket ved at vi har tilført et PCM (Phase Change Material) som sørger for temperaturstabilitet i overflaten. Disse forebygger temperaturstigninger som medfører nedbrytning av huden og dens underliggende vevs motstandsdyktige og elastiske egenskaper.

Variasjon av sittestilling

I våre Temp °C & ClimaTherm produkter er de mikroklimatiske egenskapene forsterket ved at vi har tilført et PCM (Phase Change Material) som sørger for temperaturstabilitet i overflaten. Disse forebygger temperaturstigninger som medfører nedbrytning av huden og dens underliggende vevs motstandsdyktige og elastiske egenskaper.

Kurs og seminarer

Vi har flere dyktige ergoterapeuter og foredragsholdere som holder kurs og seminarer i inn- og utland om temaene i tilknytning til rullestol, sittestilling, trykksår og mer. Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre kurs / seminarer.


Alu Rehab AS - Bedriftsveien 23 - 4353 Klepp stasjon - Tel (+47) 51 78 62 20  post@My-Netti.com