Optimal Sitte Komfort

Bruk Alu Rehabs 7 universelle prinsipper når du skal vurdere hvordan du oppnår den optimale sittekomfort. De 7 prinsippene er hver for seg helt nødvendige byggeklosser for å oppnå en god sittestilling. Hvis man unnlater å ta hensyn til ett av punktene, kan man skape potensielle problemer for brukeren. Tenk på følgende:

1) STABILITET FOR BEKKENET

 • Sitteenhetens base bør sammen med puten sikre stabilitet for bekkenet. En sittepute bør stabilisere på sidene og foran ischii tuberositas (sitteknutene)
 • Tilbehør i form av komfortpads, abduksjonsbelte og abduksjonskloss kan være med på å sikre stabiliteten

 

2) TRYKK FORDELING OG MIKROKLIMA

 • Trykkfordeling oppnås ved å fordele vekten over så stor flate som mulig uten å gå på kompromiss med stabiliteten
 • Ventilerende yttertrekk og temperaturregulerende tekstil sikrer et godt mikroklima. Dette er med på å styrke huden og underliggende vevs motstandsdyktighet mot ytre påkjenninger, og dermed forebygge trykksår

3) KORSRYGGSTØTTE

 • Det er viktig at rullestolens ryggenhet gir plass til baken for å gi korrekt korsryggstøtte
 • Fleksibilitet i høyde og dybde er viktig, da lumbalens form varierer fra person til person
 • Det skal gis støtte til toppen av sacrum. Dette sikres ved ryggputens utforming og i kombinasjon med stroppene bak på ryggen

4) SIDESTØTTE

 • Nedsatt kroppsstabilitet krever større og mer stabile sidestøtter
 • For mye støtte virker til gjengjeld hemmende for brukeren
 • For å fungere optimalt kreves det at bekkenet er stabilt

5) STØTTE FOR FØTTENE

 • Høyden og posisjoneringen av benstøttene påvirker direkte sittestillingen og trykkfordelingen. Det er viktig med benstøtter som kan justeres slik at man sikrer en stabilitet for overkroppen

6) STØTTE FOR ARMENE

 • Over tid blir ryggradens muskler slitne. Korrekt tilpassede armlener vil hjelpe brukeren til å rette seg opp, bevare stilling og balanse

7) VARIASJON

 • Å sitte i samme stiling er meget belastende for kroppen og man risikerer at brukeren faller sammen i en uhensiktsmessig stilling
 • Rullestolen bør gi brukeren mulighet for å endre stilling og dermed avlaste musklene og fordele trykket
 • Når sitteenheten vinkles, er det viktig å ha en funksjonell hodestøtte som er satt i korrekt høyde, vinkel og dybde. Dette virker forebyggende mot uhensiktsmessige stillingsendringer
 • Rett valg av sittesystem og tilbehør sikrer dessuten at brukeren ikke over tid f.eks. sklir fremover i setet eller faller fremover


Alu Rehab AS - Bedriftsveien 23 - 4353 Klepp stasjon - Tel (+47) 51 78 62 20  post@My-Netti.com