Cerebral parese                                    

 

 

Hva er Cerabral parese (CP)

Cerebral parese (CP) er en samlebetegnelse for en rekke tilstander der den motoriske funksjonen er endret.

Tilstanden skyldes en forstyrrelse av utviklingen i hjernen og oppstår fra fosterlivet til fylte 2 år. For å oppfylle kriteria til CP er det viktig at tilstanden er stabilt og ikke utvikles videre i negativ retning.

Alle former for skadelig påvirkning tidlig i hjerneutviklingen av området i hjernen som styrer motorikken kan forårsake CP. Skaden kan oppstå under svangerskapet (prenatal), ved fødselen (perinatal) eller i løpet av de første leveårene (postnatal).

 

Prenatal:

Om lag halvparten av alle personer med CP har fått hjerneskaden før fødselen. Skaden kan ha kommet som følge av blod- og surstoffmangel. Disse skadene kan skyldes komplikasjoner knyttet til graviditeten, infeksjoner hos fosteret, nedsatt blodtilførsel på grunn av dårlig morkakefunksjon eller en blødning/blodpropp i hjernen av ukjent årsak.


Perinatal:

Nesten like mange har fått hjerneskaden i forbindelse med for tidlig fødsel. Risikoen for hjerneskader er betydelig større hos premature barn, fordi de er mer utsatt for surstoffmangel, hjerneblødning og infeksjoner.


Postnatal:

Postnatale årsaker er infeksjoner i sentralnervesystemet, det vil si hjernebetennelse eller en komplisert hjernehinnebetennelse. Hodeskader etter trafikkulykker er en aktuell årsak, det gjelder også drukningsulykker.

                                  

 

                                                                                


 

Ulike former CP

Pasienter med cerebral parese kan deles inn i tre hovedgrupper. Blandingsformer, hvor flere av de ulike typene cerebral parese er representert, er ikke uvanlig.


1.      Spastitet

Dette er den vanligste formen for cerebral parese.

 Spastisitet kjennetegnes ved:

 • økt muskelspenning
 • stive, stramme muskler
 • nedsatt muskelkraft
 • dårlig kontrollerte bevegelser


2. Dyskinesier

Muskelspenningen i kroppen er vekslende, som gir utslag i overdrevne og ukontrollerte bevegelser.

Dystoni (tonusveksling): muskelspenningen varierer mye, og den motoriske kontrollen er dårlig.
Atetose (choreoatetose): de ukontrollerte bevegelsene rammer hovedsakelig armer og/eller bein og ansikt.


3. Ataksi

Balanse og koordinasjon av viljestyrte bevegelser er dårlig. Det er vanskelig å beregne styrke og utslag, og ofte blir bevegelsen forstyrret av skjelvinger.

I tillegg kan man dele CP inn etter hvor i kroppen symptomene kommer frem:

 • Monoplegi: kun 1 ekstremitet er påvirket
 • Diplegi: symptomer i 2 ekstremiteter, vanligvis begge beina.
 • Hemiplegi: kun den ene siden av kroppen er rammet.
 • Kvadriplegi: påvirkning av hele kroppen, ansikt, torso, armer og bein.

Diagnosen blir da en sammensetning av form og lokalisering. For eksempel Spastisk Diplegi eller Dyskinesisk Hemiplegi.

 

Alvorlighet og klassifisering:

Man bruker per dags dato flere klassifiseringssystemer for å dele inn grov motorisk funksjon (GMFCS), håndfunksjon (MACS) og kommunikasjonssystemet (CFCS). Dette er et stort felt og vi skal ikke gå videre inn i disse her.

 

 
   
 

Utfordringer i forbindelse med manuelle rullestoler

Utfordringer er mange, sammensatt og knyttet til graden av funksjon hos den enkelte bruker. I den grad man generaliserer denne brukergruppen, er utfordringene knyttet til spastisitet og dystoniene.

Mange har store feilstillinger og ufrivillige bevegelser som vanskeliggjør en riktig og komfortabel sittestilling. I tillegg sliter spasmer på kroppen og på utstyret. Det er ikke uvanlig at rullestol må byttes mer frekvent en vanlig grunnet slitasje.


Det er viktig å gi brukergruppen en tilpasset sitteenhet som støtter kroppen, demper spasmene og stimulerer brukeren til ADL ut fra den enkeltes behov.


Skall og mykstøpte sitteenheter (formstøpt) brukes til de som er sterkest rammet.

Gode sidestøtter, vester og belter benyttes i stor grad.


Denne brukergruppen vil profitere stort på dynamiske sitteenheter, men alt for mange sitter i statiske enheter som ikke tåler belastningen og/eller brukeren «jobber seg ut av» grunnet bevegelsesmønsteret hos den enkelte.

Netti tilbyr dynamiske sitteenheter til barn, ungdom og voksne (fra bredde 25 cm til 55 cm)

Fordelene ved en dynamisk sitteenhet;


 • Rullestolen tilpasser seg brukerens bevegelser  
 • Brukeren vil ha mindre ubehag ved en spasme da rullestolen følger bevegelsen
 • Brukeren blir ført tilbake til den opprinnelige sittestilling, etter ekstensjonen
 • Forhindrer uønskede stillingsendringer
 • Forhindrer at brukeren glir fremover i stolen og blir sittende i en dårlig sittestilling med dårlig trykkfordeling.
 • Forlenger levetiden til rullestolen

 

Dynamiske sitteenheter giver bevegelsesfrihet


Denne brukergruppen vil profitere stort på dynamiske sitteenheter, men alt for mange sitter i statiske enheter som ikke tåler belastningen og/eller brukeren «jobber seg ut av» grunnet bevegelsesmønsteret hos den enkelte.

 

Netti tilbyr dynamiske sitteenheter til barn, ungdom og voksne
- fra bredde 25 cm til 55 cm


Fordelene ved en dynamisk sitteenhet;

 • Rullestolen tilpasser seg brukerens bevegelser
 • Brukeren vil ha mindre ubehag ved en spasme da rullestolen følger bevegelsen
 • Brukeren blir ført tilbake til den opprinnelige sittestilling, etter ekstensjonen
 • Forhindrer uønskede stillingsendringer
 • Forhindrer at brukeren glir fremover i stolen og blir sittende i en dårlig sittestilling med dårlig trykkfordeling.
 • Forlenger levetiden til rullestolen

Netti Dynamic S

Dynamisk stol for barn

Post 3 sittesystem

Netti III

Dynamiske løsninger - prisforhandlet

Post 8


Netti III HD Dynamic

Høy brukervekt

Dynamiske løsninger - prisforhandlet

Post 9

Løsninger der skaber glede!

Fra vårt hovedkontor i Klepp utvikler vår tekniske avdeling produkter og løsninger som støtter vår visjon for å muliggjøre livets glede. Dette er vårt hovedfokus i alt vi gjør.

Vårt team fokuserer for eksempel på funksjoner som gir et høyere nivå av komfort eller uavhengighet for rullestolbrukeren, og det er lettere for omsorgsgiverene å operere. Nettis tekniske avdeling benytter både terapeut og teknikere for å sikre at vi gir optimale 360 ° løsninger.

Artikkelen kom til stand gjennom et samarbeid mellom Netti sin Ergoterapeut Roger Elstad og Produkt rådgiver Mike Dongelmans.

Dersom du ønsker å bli oppdatert om vår løsninger samt messer og andre nyheter kan du melde deg på e-mail nytt her >>>


Alu Rehab AS - Bedriftsveien 23 - 4353 Klepp stasjon - Tel (+47) 51 78 62 20  post@My-Netti.com